Ugens Sygeplejerske

Sidsel, 26 år, Sygeplejerske

sidsel1

Hvorfor blev du/læser du til sygeplejerske?

Egentlig ville jeg læse Logopædi på SDU, så jeg søgte ind og fik en standby plads, hvilket gav mig et sabbatår mere. I det år rejste jeg med Adventuredk til Indonesien og Malaysia i to måneder sammen med 19 andre fantastiske danske unge. På den rejse skete der noget, som jeg ikke helt selv er klar over. Men da jeg kom hjem, var jeg sikker på, at jeg skulle være sygeplejerske. Jeg søgte ind og fik optagelse i februar 2013. Min mor har siden jeg var barn talt for, at jeg skulle være sygeplejerske, men det har jeg afvist. At befinde mig på et sygehus, så jeg ikke som en mulighed, fordi jeg som 16 årige selv var indlagt. Jeg kunne slet ikke se mig selv være på et sygehus i det daglige. Men mor fik ret, og jeg er nu sygeplejerske. 


Hvilket speciale arbejder du inden for/hvad interesserer dig?

Under min studiepraktik var jeg på et hæmatologisk ambulatorium, og lige dér startede min interesse for det højt specialiseret specialet. Her lærte jeg at sige myleomatose, som betyder knoglemarvskræft. Patienterne med denne sygdom lever med en uhelbredelig kræftsygdom – nogle kort og andre i længere tid. Jeg har altid været klar over, at jeg ikke var tiltrukket at de korte møder i Sundhedsvæsnet som sker på fx skadestuen eller på en ortopædkirurgisk afdeling. Derimod elsker jeg at have mulighed for at lære patienten og de pårørende godt at kende og indgå i et lidt længere samspil. Dét kunne lade sig gøre i hæmatologien. Efter min praktik, blev jeg ansat på sengeafdelingen som timelønnet.


Efter endt uddannelse, blev jeg som nyuddannet ansat efter en uformel første gangs jobsamtale. Jeg elsker at møde de hæmatologiske patienter, og jeg er vild med at de kan genkende mig, når de genindlægges. Arbejdet med hæmatologien rummer både akut, planlagt og palliativ sygepleje for patienterne, og det er et meget udfordrende speciale men også givende menneskeligt arbejde.

Akut, når patienter fx efter behandling med kemo får en infektion og er i risiko for at gå i sepsis, her skal der handles hurtigt.

Planlagt, når patienten kommer ind til indlæggelse for at modtage kemobehandling, hvor der skal tales omkring bivirkninger og håbet for at behandlingen.

Palliativ sygepleje er der en del af. Palliation starter ved diagnosen. Jeg er ofte deltager i små eller længere samtaler omkring livsønsker, livsfortælleringer og familieforhold. Jeg tænker ofte over, hvad der mon er efter livet – og det er der mange forskellige bud på eller ønsker til. Egentlig var jeg ikke særligt fristet af den akutte del, men den er faktisk også ret spændende.

Min største interesse i sygeplejen er patienten.


Beskriv din bedste oplevelse i uniformen? 

Der er rigtig mange og nogle ret personlige. De bedste små, men alligevel også særlige, er dem der sker til ”hverdag”. Jeg gik en eftermiddag ind på en stue til en patient, som jeg tidligere havde mødt under en anden indlæggelse. På stuen blev jeg mødt med disse ord: >>Hej Sidsel, er det dig der er hos mig i aften?<<. Jeg blev tydeligvis glædeligt genkendt og patienten kunne huske mig og mit navn fra sidst, vi så hinanden. Det får smilet frem hos mig.

I en anden aftenvagt havde jeg seks patienter, ud af de seks patienter spurgte fem af dem om følgende inden jeg gik hjem. >>Er det også dig der kommer i morgen?<<. Det var det. Og jeg fik smil og >>Det er godt! Vi ses i morgen<< med mig hjem. Når man får ros for sin sygepleje, er det lige meget fra hvem rosen kommer fra. De pårørende er også rare mennesker – især når de er sikre på, at man vil dem og deres syge ægtefælde, forældre eller ven det allerbedste. Så kan det godt være at de til at starte med spørger >>Hvor længe har du så været på afdelingen?<< til at starte med, men det kan jeg godt sætte mig ind i hvorfor de gør. Det rare er så når de efterspørger en, og på hver sin måde anerkender mit arbejde og mig.


Har du oplevet en situation der har været udfordrende? 

Det gør jeg ved hver vagt – nogle lette andre svære, men det er ikke til at undgå udfordringerne og heldigvis for det.

Jeg har bl.a. stået i en særlig udfordrende situation omkring behandlingsvalg. Patienten og de pårørende var af den tro at religion kunne helbrede den alvorlige sygdom. Lægen mente noget andet ud fra den viden og erfaringer han havde. Uden behandling ville patienten ikke leve særlig længe. Patienten ønskede ikke at vide hvor længe og lægen skulle informere herom. Det var svært at være mellemled i den samtale. Jeg er selv ikke særlig religiøs, men jeg kunne tydeligt mærke at patientens tro var stor og stærk. Lægen fik sagt at nogle mente at lægevidenskaben var en gave fra Gud, og at han havde oplevet at de kunne gå hånd i hånd.

Patienten skulle tænke meget over det. Vi talte meget om det. På et tidspunkt kom jeg også til at sige til patienten. >>Her ser da Herrens ud, jeg må vidst lige skifte dit sengetøj og tørre saftevandet op fra gulvet. Ups. Hov, sådan siger man vidst ikke<<, fik jeg reddet situationen. Så grinte vi lidt sammen over det.


Har du oplevet travlhed som værende ødelæggende for din sygepleje? 

Travlhed er sygeplejens værste fjende, og vi kæmper mod hinanden hver eneste minut på hver vores banehalvdel. Sådan føles det. Den kamp er trættende og den er ødelæggende for min sygepleje og lyst til sygeplejen.

Min arbejdslyst bliver minimeret totalt, når der ikke er tid eller når jeg kun har mulighed for at yde sygepleje med 50 %. Jeg hader det. At gøre arbejdet halvt giver en følelse af ikke at gøre sit arbejde tiltrækkeligt, og det er jo logisk nok. Men det er også hårdt at have det sådan ofte. Det er jeg ikke tilfreds med eller tilpas i. Når jeg kommer hjem fra arbejde er jeg brugt. Så brugt at jeg desværre ikke har overskud til at tage på vincafe eller bare et enkelt glas vin herhjemme med min kæreste. Det gør ondt at sige fra og opleve kollaps, som The Danish Nurse kalder det. Jeg vil så gerne sygeplejen, men presset ødelægger faget og lysten til faget. Det er synd, for det er det fag jeg ser mig selv i, og det er et fag som mange danskere er taknemlige for findes.


En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?

Ansvarsfuld, oprigtig og selvfølgelig meget omsorgsfuld.

Der ud over kan det være en fordel at være hurtig løber, have mindre vandladningstrang end normalt og være ekstrovert. Jeg er dog ingen af delene…


Gode råd til andre sygeplejersker/sygeplejerskestuderende?

Jeg har været uddannet i omkring 10 måneder – med en ansættelsesstart fra d. 1. juli 2016 – midt i sommerferieperioden – og jeg afholdte blot en ugens ferie efter BA’en. Den ene uge gik altså meget stærkt! For stærkt. Det var ikke helt så fedt, erfarede jeg mig efterfølgende. Jeg ville ønske, at jeg havde startet noget senere, og dermed givet mig selv lov til en god ferie, hvor jeg kunne slappe af og nyde sommeren.

Der ud over har jeg siden min ansættelse endnu ikke afholdt ferie eller særlig meget afspadsering, jeg har levet på mine betalte fridage, som det hedder. Kunne jeg gøre dét om, havde jeg efter 3 eller 4 måneder taget en eller måske endda to ugers selvbetalt ferie. Det havde jeg brug for, og det tror jeg faktisk ville gavne de fleste. Som et lille afbræk i det nye voksenliv som sygeplejerske. For sikke en forskel det er at gå fra studerende til sygeplejerske. CHOK! Selvfølgelig skal det hænge sammen økonomisk, men det kan man jo evt. planlægge sig ud fra i god tid. Jeg har fri i godt 12 sammenhængende dag i maj, fordi jeg skal giftes – og til juli skal jeg holde 17 dages optjent ferie. Det ser jeg meget frem til, rigtig meget, måske faktisk lidt for meget.

Et andet råd jeg vil give, handler om natarbejde. Jeg blev til min ansættelsessamtale spurgt om, hvordan jeg gerne vil arbejde; dag og nat eller dag og aften. Det skulle være sundest blot at have to holds skiftede vagter frem for tre. Jeg sagde, at jeg gerne ville ansættes til dag og nat. Det har jeg siden fortrudt, jeg skulle aldrig have sagt ja til nattevagterne. Jeg var fuldstændig uvidende om, hvad det fik af betydning for mig. Jeg havde aldrig haft en nattevagt før, og det havde min krop eller psyke heller ikke! Det kunne passe bedst ind i mit privatliv, troede jeg. Mit råd er derfor at afprøve nogle nattevagter, før man siger ”ja tak” til dem. Der skal nok være plads til at tage en ekstra af dem i ny og næ, men de er meget svære at komme af med. Som det er for mig, kan jeg ikke arbejde på afdelingen uden nogle vagter om natten. Jeg har fået færre nattevagter ved også at arbejde om aftenen. Jeg kan dog mærke, at dette desværre ikke er en holdbare løsning for mig på sigt.

Og det tredje råd fra mig bliver: Brug dine sygeplejeveninder eller kollager! Jeg har under mit studie haft fire piger, som jeg nu ses med ca. 1 gang om måneden til kage, bowling eller tidlig aftensmad til en masse snak. Det er rart ikke at føle sig alene, få talt om problematikkerne og delt de gode oplevelser. Vi er alle fem overraskede over hvor let vi faktisk har haft ved at finde tid til os, vi er trods alt fem fuldtidsarbejdende sygeplejersker.

Skulle du have lyst til at følge min vej ind i sygeplejefaget, kan du finde mig på Instragram under navnet, @Sygeplejesidsel. God arbejds- og studielyst!


Vil du være med i Ugens Sygeplejerske? 

Så send mig en besked :-) 

Følg min blog på Facebook her: Thedanishnurse

.. og på Instagram her: Thedanishnurse

Ugens Sygeplejerske

Katrine, 26 år, Sygeplejerske

ugens-spl-katrine-marts

Hvorfor blev du/læser du til sygeplejerske?

Jeg blev sygeplejerske fordi jeg ikke kunne blive redder. Jeg havde en drøm at blive redder, men da jeg var for lav tænkte jeg at jeg så måtte blive det “næstbedste” og begyndte så at læse til sygeplejerske. Det viste sig at være det bedste og helt rigtig valg for mig.


Hvilket speciale arbejder du inden for/hvad interesserer dig?

Jeg arbejder inden for et lille og meget nørdet område. Jeg arbejder nemlig på en hæmatologisk afdeling (I region Sjælland, hvor vi er den eneste af den slags).

Hele interessen for at arbejde med cancer startede efter min sidste praktik på modul 11 og 12, hvor jeg var på en onkologisk afdeling. Nogen af de ældre sygeplejersker fortalte mig om det her hæmatologiske speciale, som bare var endnu mere spændende og mere akut og der blev jeg solgt.

Jeg har interesse for det akutte samtidig med at have individet i centrum og det får jeg bestemt med i min hverdag på hæmatologisk afdeling.


Beskriv din bedste oplevelse i uniformen? 

Jeg har heldigvis rigtig mange gode oplevelser i min hvide uniform.

Men specielt en oplevelse har sat sine spor. Jeg var som meget ny sygeplejerske med til en diagnosesamtale med en af afdelingens læger.

Vi skulle fortælle en patient og familien at patienten havde fået kræft. Jeg var utrolig spændt på, hvordan familien ville reagere – nu deres verden for en tid blev ændret.

Det var egentlig ikke så meget samtalen der var en god oplevelse, eller jo det var den. Men det var mere efterfølgende, faktisk flere måneder efter, hvor patienten kom hen til mig og takkede mig for den gode behandlingen gennem 3 måneder. Patienten ville ikke mindst gerne takke mig for min meget rolige måde at være på den dag med samtalen hvor diagnose kom, og patienten fortalte, at da han så, hvor rolig jeg var som sygeplejerske, var han slet ikke i tvivl om at den her hårde periode med kemo, indlæggelser og ikke mindst en kræftdiagnose nok skulle gå. Han fortalte at jeg stod meget klart for ham lige præcist den dag, hvor der ellers ikke, var meget andet han husker.

Det havde betydet så meget for ham at jeg som fagperson var rolig og tog mig god tid til at snakke det kommende forløb igennem med ham og ikke mindst familien.

Det har sat et spor i mig og gjort mig meget bevidst om at min udstråling som sygeplejerske/fagperson kan sætte store spor i patienten og dens pårørende, og at det havde stor betydning for deres forløb.


Har du oplevet en situation der har været udfordrende?

Der er udfordring hver dag i uniformen, nogen større end andre, ofte finder man en god løsning og udfordringer er dér man som sygeplejerske udvikler sig.

Men dér hvor jeg ofte bliver udfordret på min faglige og personlig front er etiske problematikker, jeg synes engang imellem det kan være svært at kæmpe patienternes kamp, specielt med lægerne.

Læger er til for at redde liv, hvilket sygeplejersker også er, men vi har en andet syn på patienterne og ikke mindst deres forløb.

Jeg synes godt det kan være udfordrende når man skal være patientens forsvarsadvokat, og engang imellem tage faglige diskutioner med lægerne, som ofte ser situationen anderledes end sygeplejersker gør.


Har du oplevet travlhed som værende ødelæggende for din sygepleje?

Travlhed er meget oppe i tiden og jeg synes det er skrammende at man kan have så travlt på sit arbejde at man skal overveje om man skal springe frokost over, eller om man skal gå på toilettet eller lige klare en eller anden arbejdsopgave inden da.

Travlhed er en del af alle sygeplejerskers arbejdsliv – desværre!!

Den travlhed jeg oplever er ofte i forbindelse med vi på min afdeling både passer men også behandler vores patienter (Kemoterapi).

Det vil sige man som sygeplejerske kan passe 3-4 patienter (vi bruger primærsygepleje), hvor en eller flere af dem skal have kemoterapi, hvilket jo er noget man ikke bare lige giver.

At give kemoterapi er en lille ekstra uddannelse man som sygeplejerske tager og derfor har fået viden, som man kan bruge til at informere patienter i forbindelse med indgiften af cellegift som kemoterapi er. Samt lærer man at reagere hvis patienten skulle få ubehag under behandlingen.

Det kan for mig skabe travlhed, som slet ikke er okay. Her kan man som sygeplejerske få en fornemmelse af at ens job bare ikke bliver udført godt nok i den pågældende vagt, pga. arbejdsopgaverne og deres omfang.


En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?

Omsorgsfuld, hurtig-tænkende, smilende.


Gode råd til andre sygeplejersker/sygeplejerskestuderende?

Mit gode råd til andre sygeplejersker og ikke mindst kommende kollegaer er …

“Man når det man når – prøve at lade vær at stresse, der kommer altid en kollega efter dig”


Vil du være med i Ugens Sygeplejerske? 

Så send mig en besked :-) 

Følg min blog på Facebook her

.. og på Instagram her

Ugens Sygeplejerske

Marc, Sygeplejerske, 27 år

marc-ugens-sygepl

Hvorfor blev du sygeplejerske?


Til at starte med, da jeg meldte mig til uddannelsen, var for at skabe god erfaring for at kunne komme ind og køre som ambulance redder, det havde været en livslang drøm for mig at skulle arbejde i ambulance. Efter et år på studiet, stoppede jeg med sygeplejerske studiet, blev portør, hvorefter jeg kom i det præhospitale beredskab. Efter et år, var der et turn of events som man siger, som gjorde at jeg ikke kunne fortsætte i Falck. Mit eneste halmstrå at gribe efter for at få en uddannelse og noget at leve af, var at genoptage studiet som sygeplejerske. Efterhånden som studiet skred frem, blev jeg mere og mere glad for hvervet, og glædede mig afsindigt meget til at blive færdig og komme ud på den anden side af den lyserøde verden, som studiet var blevet. Og så bunder mit valg af uddannelse, i et ønske om at være der for andre mennesker i en tid i deres liv hvor de ikke selv har de fornødne ressourcer til at håndtere deres situation.

Hvilket speciale arbejder du inden for?


Jeg dimitterede fra sygeplejeuddannelsen juni 2016, og fik mit første job den 2 Juli, som basis sygeplejerske på en akutafdeling. Mit kortsigtede mål er at påbegynde basismodulet i akutsygepleje i 2018, og forhåbentlig komme på behandlermodulet inden for 2-3 år.

Langsigtet, vil jeg rigtig gerne, som mange andre mandlige sygeplejersker, ende i anæstesiologisk regi :)

Beskriv din bedste oplevelse i uniformen?


Hmm, det er svært at pinpointe en bestemt bedste oplevelse. Men jeg kan bedre sige at jeg bliver en glad mand indeni, når det lykkes mig, på trods af en meget hektisk dag, med otte patienter på gangen, at få et klap på skulderen af en patient/pårørende når jeg afslutter kontakten med dem. Hvad enten de skal op i huset eller udskrives at de siger: ”tusind tak for din måde at være på, og tak for god behandling.” Det rører mig afsindigt meget hver gang, især med vores øgede optag af patienter i nærområdet, og dage der praktisk talt tages ud af helvede, at mine kollegaer og jeg formår på en eller anden vild måde at gøre et godt indtryk på patienterne og at de anerkender vores hårde arbejde, og at de også anerkender vores travlhed. Det er nok min bedste oplevelse; Anerkendelse i mit hverv.

Har du oplevet en situation der har været udfordrende?


Jeg har oplevet det et par gange; at fordi jeg er mandlig sygeplejerske, er jeg blevet kigget skævt til. Den ene gang, sagde pt’en direkte til mig: ”Du siger garanteret til mig at du skal hjælpe mig, fordi du vil glo på mig og tage på mig. Du narrer mig, ikke. Og hvordan kan jeg stole på at du er sygeplejerske?!” det var ekstremt udfordrende at blive angrebet på mit køn, på sådan en måde.
Jeg skyndte mig dog at forklare, at det var helt op til hende selv at tage imod min hjælp, hvad end det var i større eller mindre grad, men at det så sandelig var meget nemt for mig at hente hjælp fra en kvindelig kollega hvis det var nødvendigt. Og at man ikke bare for sjov får skrevet fulde navn og funktionsbeskrivelse på uniformen. Hun undskyldte meget bagefter, og sagde at det kunne man jo ikke vide hvorfor mænd blev sygeplejersker fordi de måske havde nogle syge tendenser. Der kunne jeg i situationen godt mærke, at det kunne jeg ikke deale med og sagde til fruen, at jeg ville finde en kollega der kunne hjælpe hende, og resten af vagten holdte jeg mig langt fra hende, og byttede med min kollega så hun havde primær kontakten.

Det kan også nogen gange, som mand ud af samlede 6 personer på en stab af 80-90 personer, være hårdt at være på arbejde. Ikke for at sige, at det kvinder for det meste taler om ikke er vigtigt, men man udvikler ekstremt hurtigt et filter der lukker mine kvindelige kollegaers samtaler lykkeligt ud af mit hoved. Og de dage jeg møder på arbejde og har en af mine mandlige kollegaer på vagten, gør det til en helt anden slags ping-pong, der er lidt mandehørm over det, det er rart på den måde at kunne dele den slags med ens kollega.

En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?


Smilende, loyal(overfor patienterne), fortrolig.

Gode råd til andre sygeplejersker/studerende?


Hvis du som sygeplejerske/studerende, har en klar fornemmelse om hvad dine værdier og holdninger er i fht. Sygeplejen, så hold for guds skyld fast i dem! Lad ikke gamle dyder og normer ”det er sådan vi gør, ligesom vi plejer” gribe fat i, og ødelægge den spæde og spirende forankring i din sygepleje som du har eller er ved at bygge. Men tag disse erfaringer, put dem i munden, tyg på dem, og gør dem til en del af dine egne, eller vælg og lade dem dumpe i skraldespanden. Det gør at du kan blive ved med at holde fast i, hvem DU er som sygeplejerske, og ikke hvad alle andre vil have dig til at blive som sygeplejerske.


Vil du være med i Ugens Sygeplejerske? 

Så send mig en besked :-) 

Følg min blog på Facebook her

.. og på Instagram her

Ugens Sygeplejerske

Ane, 23 år, Sygeplejestuderende, modul 11

ugens-sgpl-ana

Hvorfor blev du/læser du til sygeplejerske?


Egentlig havde jeg en idé om at jeg ville læse ernæring og sundhed og ændrede faktisk først mening lige inden jeg skulle ansøge om videregående uddannelse. Jeg har altid været meget social og jeg har nemt ved at omgås stort set alle mennesker. Et eller andet sted tror jeg at jeg tænkte, at det var jeg da nødt til at udnytte. Da jeg startede på uddannelsen og havde haft mine første praktikker gik det langsomt op for mig at jeg har evnen til at gøre en kæmpe forskel, hos hver enkelt og dét synes jeg i den grad giver mening at bruge kræfter på! I løbet af uddannelsen har jeg flere gange tvivlet på om det nu også var det rigtige valg og jeg tror det er fordi jeg ikke har det dér udprægede ’sygeplejegen’ ift. omsorg. Efterhånden har jeg fundet ud af at jeg faktisk giver omsorgen, men jeg har været nødt til at finde min egen måde at være mig på i mit arbejde. Jeg har også været meget i tvivl om hvorvidt jeg overhovedet vil arbejde på et sygehus, når jeg er færdiguddannet.

Hvilket speciale arbejder du inden for/hvad interesserer dig?


Lige nu er jeg i praktik på et Hospice – en praktik jeg selv søgte vha. en motiveret ansøgning. Jeg har psyken til de lidt hårdere specialer, har jeg fundet ud af. Jeg vil rigtig gerne prøve akutmodtagelsen på et tidspunkt og ellers har jeg en drøm om en dag at tage redderuddannelsen – jeg vil virkelig gerne prøve det akutte!

Beskriv din bedste oplevelse i uniformen? 


Min bedste oplevelse var mødet med en patient, i et praktikforløb. Udover et sygdomsforløb led patienten psykisk af meget angst. Det var ikke rigtig lykkedes nogle at nå helt ind til vedkommende, og patienten var meget blufærdig omkring plejen og følte sig nok i virkeligheden ikke helt mødt, som den person hun var. I samarbejde med en af sygeplejerskerne greb vi situationen helt anderledes an og jeg begyndte at tilbyde at vi kunne lægge puslespil, køre ture udenfor i landlige omgivelser eller bare gøre nogle af de ting, som hun havde brug for. Det er jo en af ’goderne’ ved at være studerende -> tiden til fordybelse er der og det sørgede jeg for at udnytte. Efterhånden som ugerne gik fik hun tillid til mig og vi fik kombineret sygeplejen med det praktiske. Det var fantastisk at se hende åbne op og slappe af. Jeg tror det var vigtigt for hende ikke at fokusere for meget på sin sygdom og al plejen, men i stedet få lov til at skinne igennem som person også.

Har du oplevet en situation der har været udfordrende? 


Ikke en decideret situation. Jeg kan nogle gange godt opleve at jeg skal være mere vedholdende og pågående, fordi jeg er så ung. Det er særligt de mandlige midaldrende patienter, der kan have lidt svært ved at der kommer en ung sygeplejestuderende ind. Men i de situationer har jeg virkelig sørget for at være professionel, og lytte til dem. De fleste er jo grundlæggende glade for at blive mødt af et smilende ansigt og få god sygepleje.

Har du oplevet travlhed som værende ødelæggende for din sygepleje?


Jeg har været så heldig at alle mine praktikker faktisk har været steder med forholdsvis god tid. Af samme grund frygter jeg lidt arbejdsmarkedet, når jeg er færdig til januar – bliver jeg bare høvlet ned, fordi jeg er vant til at kunne koncentrere mig og tage mig god tid?

Jeg har dog hørt om rigtige mange af mine medstuderende, angående deres praktikker og hvor travlt der kan være, og jeg synes slet ikke det burde være et issue i et fag hvor mennesket er i fokus!

En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?


Nærværende, reflekterende, fokuseret på det enkelte individ.

Gode råd til andre sygeplejersker/sygeplejerskestuderende?


I psykiatrien var jeg i et udekørende team og kørte en dag med en af sygeplejerskerne, som var garvet og fagligt utroligt kompetent. Hun sagde en dag til mig at jeg aldrig måtte stoppe med at undre mig. Det har jeg taget til mig og jeg bruger det hver dag! Man må aldrig køre på rutinen i vores fag, alt skal tilrettelægges så det tilpasses den enkelte.

Husk altid at det er i orden at spørge, hvis du er i tvivl. Man må ikke være for stolt eller tro man spørger dumt. Jo mere man lærer, desto bedre bliver man også. Alle har været nye engang og alle er ansvarlige for at hjælpe til med at der bliver uddannet nye, dygtige sygeplejersker.

Et lille sjovt tip er at se Greys Anatomy – har du svært ved de latinske betegnelser, kan du altså godt lære lidt af det.


Vil du være med i Ugens Sygeplejerske?

Så send mig en besked :-) 

Ugens Sygeplejerske

Parvin, 34 år, Sygeplejerske

ugens-sygeplejerske-torsdag-2-marts

Hvorfor blev du/læser du til sygeplejerske?

Jeg begyndte at læse til sygeplejerske ved et tilfælde. Efter et sabbatår efter gymnasiet hvor jeg arbejdede i TDC mobil og tjente en masse penge, tog jeg mig sammen og gik forbi min studievejleder på mit gamle gymnasie for at få råd til hvad jeg kunne læse til. Jeg ville have en uddannelse og havde faktisk slet ikke skænket sygeplejerskeuddannelsen en eneste tanke. Men han skrev en masse ned af de ting jeg gerne ville have ud af en uddannelse og vupti så kom han frem til at det var da sygeplejerske jeg skulle være. Det opfyldte mange af de ting jeg manglede i mit daværende job. At jeg skulle have et job der gav mening, og jeg skulle kunne hjælpe på en uselvisk måde, hvor jeg ikke følte at man sagde noget for at opnå noget andet. Samtidig skulle uddannelsen også være springbræt til videreuddannelse. Man må sige at sygeplejefaget for mig har opfyldt alt det jeg manglede dengang og mere til.


Hvilket speciale arbejder du inden for/hvad interesserer dig?

Jeg har siden jeg blev uddannet i 2008 arbejdet indenfor kirurgien. Først indenfor karkirurgi og pt arbejder jeg på en akut kirurgisk modtagelse som Klinisk vejleder.


Beskriv din bedste oplevelse i uniformen?

Jeg har rigtig mange gode oplevelser i min rygsæk, men nogen står lidt skarpere end andre. Men mellem mine kirurgiske jobs, nåede jeg i et halvt år at arbejde på en åben psykiatrisk afdeling. Her mødte jeg en meget skadet mand som følge af mange års misbrug, havde mistet alle dem han havde haft nær. Han havde rigtig svær ved at åbne sig for nogen, men efter at have “arbejdet” med ham i flere uger åbnede han sig og fortalte sin livshistorie som havde sat dybe ar i ham. Han kunne senere i forløbet godt se at han måtte ændre kurs så han kunne komme videre med sit liv. Efter forløbet har jeg set ham flere gange diverse steder, hvor han har takket mig for at han har så meget bedre styr på sit liv, og han ikke længere gør skade på sig selv. Kognitiv terapi er nok noget af det bedste redskab indenfor arbejdet med psykiatriske patienter, men det er også faktum at vores kolleger i psykiatrien er max presset og har ikke altid tiden til at bruge deres uddannelse til at hjælpe deres patienter. Manglende tid, utryghed og det faktum at jeg ikke altid kunne stå inde for den pleje mine patienter fik, var også grunden til jeg sagde min stilling op.


Har du oplevet en situation der har været udfordrende?

Travlhed er uundgåeligt i vores fag, men selvfølgelig spiller travlhed en rolle ift. kvaliteten i sygeplejen til vores patienter. Jeg ved at jeg yder den bedste sygepleje hvis jeg går hjem fra mit arbejde, og er sikker på at jeg ikke har glemt noget. Så har det været en god dag.


En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?

En god sygeplejerske er den som sætter patienten før sig selv, og er kreativ (det skal vi være med konstant nedskæring/besparelser, underbemanding, udfordringer med de fysiske rammer, manglende anerkendelse, for lavt løn og ja jeg kan blive ved), og sidst men ikke mindst reflekterende. Jeg synes at det er hamrende vigtigt at sætte sig udover sine forforståelse, træthed og andre irritationsmomenter, og tænke at vores patienter er udenfor deres comfortzone når de bliver indlagt, og sørge for at de føler sig trygge, velinformerede, forstået, set mm.


Gode råd til andre sygeplejersker/sygeplejerskestuderende?

Nu arbejder jeg til daglig med sygeplejerskestuderende og her forsøger jeg at få dem til at være stærkt reflekterende og være kritiske overfor hvad de læser og hører. Jeg synes at det er vigtigt at kunne argumentere for valget af sin plejeform på et teoretisk niveau så vi ikke bare får sygeplejesker der bare gør tingene fordi at sådan gør man bare.


 

Send mig en besked hvis du også har lyst til at besvare spørgsmålene :-)

Ugens Sygeplejerske

Maria, 35 år, færdig som sygeplejerske i juni 2017

maria-ugens-spl

Hvorfor blev du/læser du til sygeplejerske?

Jeg har valgt at læse til sygeplejerske fordi jeg vil gøre en forskel både for patienter men også for pårørende. Det at kunne være noget for andre når de har allermest brug for hjælp har en stor betydning for mig.


Hvilket speciale arbejder du inden for/hvad interesserer dig?

Lige nu er jeg i min afsluttende klinik modul 12 på en ortopædkirurgisk afdeling. Jeg tror dog mere min fremtid ligger i et medicinsk speciale. Da jeg startede på uddannelsen var jeg sikker på at jeg skulle være intensiv sygeplejerske, men nu er jeg ikke så fastlagt mere.


Beskriv din bedste oplevelse i uniformen?

Jeg tror ikke jeg kan komme med en enkelt stående oplevelse, men hvergang jeg mærker at jeg gør en forskel for en pt og deres pårørende, bekræfter det mig i at jeg laver det helt rigtige og jeg har fundet min rette hylde.


Har du oplevet en situation der har været udfordrende?

Når man som studerende er ude i klinik men hverdagen på afdelingen er så presset at der ikke er tid til reflektion. Det er noget af det jeg synes der er så vigtigt som studerende.


Har du oplevet travlhed som værende ødelæggende for din sygepleje?

Ja det har jeg, synes det er svært når der ikke er tid til at være studerende. Der er så meget vi skal lære og det er for mig nemmest at lære når der er tid til at kunne reflektere og sætte teori på det vi laver.


En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?

Omsorgsfuld, engageret og vidensbegærlig


Gode råd til andre sygeplejersker/sygeplejerskestuderende?

Noget af det jeg har lært i min nuværende klinik, er at vi skal passe på os selv for der er ikke andre der gør det.


Send mig en besked hvis du har lyst til at være med og besvare spørgsmålene :-) 

Ugens Sygeplejerske

Camilla , 24 år, sygeplejestuderende

camillaugensspl

Hvorfor blev du/læser du til sygeplejerske?

Jeg er knap halvvejs i min uddannelse, og jeg har valgt dette erhverv fordi jeg altid har vidst at jeg skulle gøre en forskel for individer, som havde brug for det. Og når jeg siger individer, er det fordi jeg egentligt først troede at jeg skulle være dyrlæge. Det var dog ikke hvad jeg søgte, da jeg først prøvede kræfter med det i en praktik. Så tænkte jeg at læge ville passe godt til min drøm, men heller ikke det opfyldte mine behov. Der var for lidt menneskelig kontakt – og for meget “håndværk, fix og færdig og næste “CPR-nr” i rækken. Jeg manglede det menneskelige og omsorgsfulde element, og det fandt jeg ud af ville berige mit arbejdsliv, hvis jeg uddannede mig til sygeplejerske. Jeg valgte dog at tage SOSU-uddannelserne først, og på den måde blev jeg hele tiden bekræftet i, at jeg befandt mig på den rigtige hylde, og fik blod på tanden til at fortsætte. Jeg fik anderkendelse for mit slid, jeg fik topkarakterer i skolen og jeg fik klap på skulderen i praktikken. Men vigtigst af alt, så var jeg tilfreds med den forskel jeg gjorde i vort samfund. Jeg gik på arbejde med følelsen af at det gav mening – og det er så vigtigt for mig! Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme ud “på den anden side” som uddannet sygeplejerske og skal byde ind med alt det jeg har med mig.


Hvilket speciale arbejder du inden for/hvad interesserer dig?

Jeg har inden jeg startede på sygeplejestudiet både prøvet kræfter med hjemmeplejen, somatikken og psykiatrien, og stort set alle steder jeg har været i praktik og arbejdet da jeg var færdiguddannet SSH og SSA, har givet mening for mig på forskellige måder, og derfor har jeg altid tænkt: “Wow. Det her kunne jeg godt tænke mig at lave når jeg bliver færdiguddannet sygeplejerske”. Men jeg må sige, at jeg er en af de mennesker, som ikke vil blive tilfreds, hvis jeg skal være ansat det samme sted i 30 år og en madpakke. Jeg skal have stillet min nysgerrighed og have stillet min sult på at erhverve mig ny viden på et nyt felt. Men især akutte situationer, hvor adrenalinen pumper og der er mange hektiske bolde i luften, tiltaler mig, og de findes mange steder. Jeg føler at jeg kan bevare et godt overblik i disse situationer, og så er det yderst spændende. Så for at svare på spørgsmålet, så kunne jeg godt se mig selv på en akutmodtagelse/traumecenter og lign., men gerne med erfaring fra fx sengeafsnit, psykiatrien og andet inden da. Jeg går også og leger med tanken om at læse videre til akutsygeplejerske/behandlersygeplejerske samt klinisk vejleder, da jeg godt kan lide at lære fra mig. Det stiller nemlig krav til at jeg holder min viden opdateret med den nyeste, og aldrig glemmer hvorfor jeg gør som jeg gør i praksis. Det synes jeg er vigtigt i et sådan felt som dette, da der sker så meget forskning hele tiden. Til slut, når jeg har mange år på bagen som sygeplejerske, kunne jeg godt se mig selv læse en PhD, så jeg har mulighed for også at undervise sygeplejestuderende og andre evt.


Beskriv din bedste oplevelse i uniformen?
Jeg sad ved en uafvendeligt døende ældre kvinde. Hendes to døtre var tilstede, og jeg havde siddet og læst højt i biblen for denne kvinde. Der var ved at være lange pauser i mellem vejrtrækningerne, hun havde fået morfin og hun lå saligt i sengen og så fredfyldt ud. Jeg holdt i hendes ene hånd. Jeg fortalte hende, at hun havde gjort det rigtigt godt og at hendes to døtre var ankommet. Jeg sagde, at hvis hun var klar til det, så måtte hun gerne give slip. Og kort efter tog hun sit sidste åndedrag. Det var så smukt og rørende. Jeg havde nær fældet en tårer. Jeg brugte god tid på at snakke med døtrene om situationen, og de var selvfølgelig rigtigt kede af det, men også rigtigt glade for at jeg havde været der ved deres mor hele tiden. Jeg gik hjem fra arbejde den dag høj på livet, og jeg tænkte at den dag jeg skal herfra må det meget gerne være på lige så fredfyldt og smuk en måde med mine børn omkring mig.

Har du oplevet en situation der har været udfordrende?
Jeg har oplevet flere episoder som har været udfordrende. Synes dagligt man møder etiske dilemmaer, fordi der er så mange elementer at tage hensyn til når man arbejder med mennesker (følelser). Men især en episode med en mand af anden etnisk herkomst end dansk, har været ekstra udfordrende pga. de udfordringer vi havde kommunikationsmæssigt. Han forstod ikke dansk eller engelsk, som er de eneste sprog jeg taler. Tilligemed var han uforstående overfor den danske kultur. Men for at gøre en lang historie kort, skulle denne mand have foretaget en operation med indstikssted i lysken. Det betyder at området skal være hygiejnisk forsvarligt inden indgrebet. Dermed skulle denne mand intimbarberes, og det var bare rigtigt svært at forklare denne mand når vi sprogmæssigt ikke kunne kommunikere. Han ønskede ikke en tolk. Samtidigt var han kommet ind på et afbud, så vi havde lidt travlt med at få ham gjort klar. Det endte heldigvis godt, efter at vi flere gange havde gået skævt af hinanden. Han var glad og tilfreds da han forlod os.

Har du oplevet travlhed som værende ødelæggende for din sygepleje?
Jeg er en person der har det godt i et travlt miljø, og sådan lever jeg også mit private liv. Der må gerne ske mange ting om ørene på mig, men jeg sætter også en ære i at fuldføre mit arbejde tilfredsstillende. Jeg har indtil nu ikke oplevet min hverdag som for travl, så min kvalitet af pleje og behandling er svækket. Jeg vil dog være opmærksom på, at det kan hænde i dette travle miljø, og forsøge at undgå at det sker.

En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?
En god sygeplejerske er omsorgsfuld, omhyggelig og struktureret.

Gode råd til andre sygeplejersker/sygeplejerskestuderende?
Mit råd er, at sætte grænser og sige stop, hvis man føler at man bliver rendt over enden og går fra arbejdet hver dag med en følelse af, at man ikke har nået hvad man skulle og at man har gået på kompromis med kvaliteten af pleje og behandling samt sine egne behov. Vi er mennesker med hjerte på det rette sted, så man ser en tendens til at vi tilsidesætter vores egne behov. Tanken er rigtig god, men uden mad og drikke duer helten ikke. Vi skal selv være med til at skabe det gode arbejdsmiljø ved bl.a. at passe på os selv og hinanden – ingen andre gør det. Fortæl også gerne din kollega eller studerende, hvis det hele spidser til for vedkommende – det kan være en kæmpe håndsrækning og det er omsorg på højt plan!

Send mig en besked hvis du har lyst til at være med og besvare spørgsmålene :-) 

Ugens Sygeplejerske (studerende)

Camilla, 27 år, sygeplejestuderende

camilla-sygeplejestudrende

Hvorfor blev du/læser du til sygeplejerske?
Det var egentlig ikke fordi det var en livslang drøm for mig. Ærligt så tror jeg, at jeg er endt her ret tilfældigt. Jeg har altid været god til mennesker, så jeg er helt sikkert havnet det rette sted. Hele sundhedssektoren har for mig altid været dybt fascinerende, men jeg havde faktisk aldrig troet, at jeg en dag ville være en del af den. Den der kombination af det humanvidenskabelige og det naturvidenskabelige synes jeg er vildt spændende. Det giver noget helt særligt, at arbejdet er både håndgribeligt og uhåndgribeligt på samme tid. Og så synes jeg det er så givende, at kunne yde omsorg til mennesker der er i krise – hvad end det så er en patient eller de pårørende. Min søn på syv år, er også så glad for at jeg læser til sygeplejerske, for: ”sygeplejerskerne er dem der er de søde når man har ondt”.

Hvilket speciale arbejder du inden for/hvad interesserer dig?
Nu er jeg selv stadig grøn og med en tom tavle, der først nu skal til at blive udfyldt. Er lige blevet færdig med modul 4, hvor jeg var på gastro-kirurgisk. Her arbejder jeg også nu som timelønnet, og jeg synes det er rigtig spændende. Der kunne godt være en operations- eller en anæstesisygeplejerske gemt i mig. Men først skal jeg være et sted med de lidt længere patientforløb, da relationen mellem sygeplejerske og patient er noget jeg brænder rigtig meget for. Jeg kunne også sagtens se mig selv arbejde på hospice, når jeg engang har fået mere erfaring.

Beskriv din bedste oplevelse i uniformen?
Jeg havde et fantastisk forløb med en patient over flere uger. Jeg var inde ved ham hver dag, og som studerende har man jo mere tid til at få sig en god snak med patienterne, og jeg endte derfor med at kende denne patient rigtig godt. Han var rigtig vred i starten, over hele sin situation – over at vi kom rendende i tide og utide, men det endte med, at han blev så glad når jeg kom ind til ham.
Desværre gik han hen og blev rigtig dårlig, og den sidste dag jeg var sammen med ham, sad jeg hos ham i 7 timer og bare var der. Han døde 4 timer efter jeg tog hjem. Efterfølgende fik jeg så den sødeste mail fra min vejleder, om hvor glade de pårørende havde været for mig, fordi jeg havde været der så kontinuerligt, og givet dem omsorg han havde haft brug for.
Det var en god oplevelse fordi jeg fik skabt den gode relation til både patient og pårørende, og fordi de pårørende, trods udfaldet desværre blev som det gjorde, havde været så glade for mig. Det er helt sikkert en patient jeg vil tage med mig fremover.

Har du oplevet en situation der har været udfordrende?
Samme situation faktisk. Lige så god den var, lige så hård var den også. Det var den første patient jeg havde der døde, hvilket i sig selv var lidt svært. Men han var også den første patient jeg havde, der krævede så meget hjælp til alt det basale, så jeg blev kastet godt og grundigt ud i det hele fra start. Det var en kæmpe udfordring, da jeg på daværende tidspunkt ikke havde prøvet så meget endnu, og jeg kan huske at jeg gik hjem flere dage, helt udmattet og med følelsen af at det havde været for meget. De fleste ting kan jo føles som en udfordring når man er helt ny i faget, så det at få en patient der bare på en eller anden måde var ”skræddersyet” til modulet, gjorde også bare at jeg gik helt skeløjet fra hospitalet klokken 15. Det endte dog, som der står oven over, som en god oplevelse, og jeg lærte utroligt meget.

Har du oplevet travlhed som værende ødelæggende for din sygepleje?
Ja. Jeg synes desværre ofte man ikke når alt det man gerne vil. Der er ikke nok timer til at nå alt, så derfor er man nødt til at prioritere hvad der er vigtigst. Det er bare rigtig kedeligt at give bolden videre i vagtskiftet, hvis det drejer sig om en intervention der ikke kan vente. Jeg vil så sige at normeringen var okay på afdelingen, så jeg tror helt sikkert det er meget værre alle mulige andre steder, men der er stadig ikke noget mere utilfredsstillende, at man ikke har nået at være omkring patienterne som man gerne ville.

En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?
Empatisk, fagligt kompetent og imødekommende

Gode råd til andre sygeplejersker/sygeplejerskestuderende?
Nu er jeg jo selv kun lige ved at være færdig med 1. år, så min erfaring er noget sparsom. Men jeg synes det er vigtigt at man som studerende hænger i – og springer ud i det. Det var for mig sindssygt angstprovokerende, at skulle ud blandt patienter for første gang, men jeg gjorde det alligevel – jeg havde JA-hatten på, og tog imod nye udfordringer når de bød sig, og det gjorde også at jeg de fleste dage gik hjem, og følte at jeg havde vundet hele verden. Men med det sagt, så er det selvfølgelig også ekstremt vigtigt at kende sine egne begrænsninger. Det er okay at sige nej til en opgave, hvis man ikke er tryg ved det.


Følg min blog på Facebook her: Vitachoreas

Ugens Sygeplejerske (studerende)

Naja, 23 år, Sygeplejestuderende, Modul 8

naja

Hvorfor blev du/læser du til sygeplejerske?

Jeg læser til sygeplejerske, for at dygtiggøre mig i et fag, der har betydning for andre mennesker. Jeg tror at alle sygeplejersker er født til faget. Sygeplejersker er givere. De giver deres faglige viden ud, men de giver også ud af dem selv og hvem de er. Der er en del af sygeplejen du ikke kan læse dig til i bøgerne, det er bare noget man er.

Hvilket speciale arbejder du inden for/hvad interesserer dig?

Jeg arbejder som vikar på en gastro-kirurgisk sengeafdeling, ved siden af mit studie. Det er primært cancerpatienter der er indlagt, og det er også det jeg interesserer mig for. Når jeg er færdig vil jeg gerne uddanne mig til kræftsygeplejerske og senere forske.

Beskriv din bedste oplevelse i uniformen?

Min bedste oplevelse i uniformen er uden tvivl, når en patient eller pårørende de giver mig et kram. Det er en anerkendelse fra min patient eller en pårørende til mig, om at jeg har været et lille lys i en svær tid. Det er simpelthen den største ros jeg kan få.

Har du oplevet en situation der har været udfordrende?

Min første patient var en ung mand i start 40’erne, der havde en tumor, der havde spredt sig til de meste af kroppen. Jeg fulgte ham hele min klinikperiode, men også efter da jeg blev ansat på afdelingen. Det har vel været lidt over et år, at jeg havde set ham flere gange om ugen. Til sidst havde han det dog så dårligt, at han sov ind lige inden min vagt sluttede.

Jeg kunne slet ikke finde ud af hvor jeg skulle gøre af mig selv, da jeg havde fri! Det føltes forkert bare at tage hjem, og fortsætte min dag ligesom alle andre dage. De pårørendes værste tid gik dem i møde, og jeg havde bare fri.

Efter arbejde lagde jeg min kittel og tog hjem, men jeg bar den under mit eget tøj i lang tid efter.

Det er for mig udfordrende, kun at bære sygeplejerske-identiteten på hospitalet. Der er mange hårde arbejdsdage, der lige skal bearbejdes før jeg kan ligge kitlen psykisk, og vende tilbage til bare at være Naja. Der er jeg så heldigvis velsignet med verdens bedste kæreste som jeg bruger til at læsse af på, og han er giver sig tid til at lytte og holde om mig når en vagt har sat sine spor.

Har du oplevet travlhed som værende ødelæggende for din sygepleje?

Travlheden som eksisterer i hele hospitalsvæsnet, er hæmmende for at udføre den fyldstopgørende sygepleje, vi bliver undervist i under uddannelsen. Alle sygeplejersker jeg møder på min vej, udviser frustration over ikke at have den ønskede tid til deres arbejde. Det er tit, at frokosten eller aftensmaden bliver skippet på grund af, at sygeplejersker prioritere deres patienter højere end deres ernæringsbehov.

En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?

Alsidig, loyal, og badass!

Gode råd til andre sygeplejersker/sygeplejerskestuderende?

Det vigtigste råd jeg selv har fået, er ALDRIG at gøre noget man er i tvivl om. Altid spørg! Det er min svigerinde som selv er sygeplejerske, der gav mig det i min første klinik, og det har jeg lænet mig meget op af!

Husk at sig fra. På grund af travlheden kan man som studerende, få påduttet sig nogle opgaver som ikke er egnet til ens kompetencer. Og der er det vigtigt at sige fra!


Følg min blog på Facebook her: Vitachoreas

Ugens Sygeplejerske

Monica, 49 år, Sygeplejerske, Cand. Soc.

monica

Hvorfor blev du/læser du til sygeplejerske?
Jeg ville egentlig have været designer, noget indenfor design, jeg tegnede meget. Men i søgen på hvad jeg ville være, fik jeg et job (gennem en Sygepl.) på et plejehjem, og syntes det var spændende, så jeg søgte ind på skolen for sygehjælper, ja jeg blev uddannet som en af de sidste. Mens jeg var sygehjælper, fik jeg mange positive tilbagemeldinger, mange opfordrede mit til at læse til sygeplejerske, og jeg ville gerne lære mere, og jeg blev også mere og mere ” irriteret” over at skulle give opgaver videre. Så jeg søgte to gange og anden gang kom jeg ind.

Hvilket speciale arbejder du inden for/hvad interesserer dig?

Jeg har været i forskellige specialer, blandt andet neurologi og hjerte afd syntes jeg var udfordrende og jeg havde lyst til at lære mere, men jeg fandt undervejs ud af, at jeg ikke var akutsygeplejerske. Igennem en anden sygeplejerske, fik jeg job på gynækologisk/ obstetrisk, og det var som at finde hjem. Jeg var der i 7 år og blev klinisk vejleder. Arbejdet med elever og studerende syntes jeg er både sjovt, udfordrede og lærerigt, det har ført mig til forskellige job indenfor sygeplejen. Noget jeg også finder interessant er arbejdsmiljø, især det psykiske, jeg har læst en kandidat på RUC i sundhedsfremme og arbejdslivsstudier. Jeg kom ud for en arbejdsskade og måtte omtænke arbejdslivet, og blev omskolet. Nu arbejder jeg som underviser på en SOSU skole.

Beskriv din bedste oplevelse i uniformen?
Hmm der er to oplevelser der springer frem, at få lov til at overvære et sectio, det var mindblowing, og brugbart når kommende forældre og elever spurgte til proceduren. Jeg havde taget en lille gave med, en bog. Forældrene blev overrasker og glade. De grinede, da jeg sagde, der er jo en der har fødselsdag.
Den anden var da en kollega grædende hentede mig, hun havde haft en forfærdelig nat privat og bad mig tage over som gruppeleder. Der var patienter i dagligstuen, elektive patienter der ventede, akutte på vej og nye sygeplejersker, som havde brug for hjælp. Jeg lagde en plan, fik styr på afd. Uddelte opgaver til nye Sygepl. SSA og elever, og da vi satte os til frokost, kiggede en af de nye Sygepl. På mig og sagde, det vil jeg lære, Det var ret fedt.

Har du oplevet en situation der har været udfordrende?
Ja flere men en jeg ofte bruger som eksempel, er denne. Jeg havde en patient, der var udviklingsmæssige yngre end den konkrete alder. Og da jeg havde passet hende, over flere dage, ville mine kollegaer have at jeg skulle tale med hendes mand, fordi de syntes han var usoigneret og lugtede. Vi diskuterede dette lidt, fordi jeg mente, at det kunne vi ikke blande os i. Men jeg lovede at tænke over det. På vej til stuen kom jeg til at tænke på Kari Martinsen og at tage sig af den anden, omsorgens forskellige former. Jeg valgte omsorgstilgangen og spurgte hvem der tog sig af ham, når nu vi tog os af konen. Og fandt på den måde ud af, at han havde været i bad m.m. Men det syntes jeg var udfordrende. Og en anden situation var da jeg som ny tillidsmand, skulle effektuere alle de regler der var aftalt før strejken, det var hårdt både ift at være professionel, men også det at holde fast i, hvad vi som faggruppe er værd og har brug for, for at yde god sygepleje.

Har du oplevet travlhed som værende ødelæggende for din sygepleje?
Ja det er frustrerende, at patienter ikke beder om hjælp, fordi de kan se man har travlt, eller når der sker fatale fejl, som kan koste liv, fordi man er stresset. Eller i det sidste job jeg havde, hvor den nye folkeskole reform (sosuskolerne høre under dette område) har betydet at man har meget mindre forberedelsestid, det sænker kvaliteten.

En god sygeplejerske (beskriv med 3 ord)?
Empatisk, professionel og rummelig

Gode råd til andre sygeplejersker/sygeplejerskestuderende?
Hold fast i fagligheden, engager dig i DSR, det er medlemsstyret, så jo mere vi involverer os, jo stærkere bliver vi, jo mere er vi med til at bestemme retningen. Kend din ret og din overenskomst, jo nemmere er det at arbejde efter reglerne og få det man har ret til.


Følg min blog på Facebook her: VITACHOREAS

Er du sygeplejerske eller sygeplejestuderende, og har du også lyst til at svare på spørgsmålene og dele dem med mig her på bloggen? Så send mig en besked her på min facebookside :-)

Internationale læsere er også velkommen til at henvende sig :-)